ארגון על הכוונת - בנק המטרות החדש בעידן הסייבר

מפגש תפקיד ההנהלה ואחריותה בעידן הסייבר, שני, 2 ביולי 2018, 11:10
דורון אמיר

דורון אמיר

מנכ"ל חברת פלקסיוו - טכנולוג בכיר

הרצאות נוספות באירוע תפקיד ההנהלה ואחריותה בעידן הסייבר

Open Accessibilty Menu