תפקיד ההנהלה ואחריותה בעידן הסייבר

מפגש תפקיד ההנהלה ואחריותה בעידן הסייבר, שני, 2 ביולי 2018, 09:30

ההרצאה תתמקד באתגרי הניהול המוטלים על דירקטוריונים והנהלות של חברות בעידן הסייבר. מה מצופה מהם? כיצד ניתן להיערך? מה רמת הפיקוח שנדרשת מהם? איזה חשיפות אישיות במישור הפלילי והאזרחי מאיימות על חברי ההנהלה?

עו"ד יובל ששון

עו"ד יובל ששון

ראש מחלקת ביטחון, הגנת המולדת, סייבר וציות במיתר ליקווקניק גבע לשם טל

הרצאות נוספות באירוע תפקיד ההנהלה ואחריותה בעידן הסייבר

Open Accessibilty Menu