מנהל הסייבר - כפרה עליך! אליל או דחליל - בראי ההנהלה

מפגש תפקיד ההנהלה ואחריותה בעידן הסייבר, שני, 2 ביולי 2018, 10:15
נועם הנדרוקר

נועם הנדרוקר

דירקטור, מנהל פעילות ישראל, SECOZ מרכז הגנת הסייבר, BDO

הרצאות נוספות באירוע תפקיד ההנהלה ואחריותה בעידן הסייבר

Open Accessibilty Menu