דורון אמיר

דורון אמיר

מנכ"ל חברת פלקסיוו - טכנולוג בכיר

הרצאות מפי דורון אמיר:

דוברים נוספים באירוע תפקיד ההנהלה ואחריותה בעידן הסייבר

Open Accessibilty Menu