גיא מזרחי

גיא מזרחי

VP Cyber, Rayzone Group

הרצאות מפי גיא מזרחי:

דוברים נוספים באירוע תפקיד ההנהלה ואחריותה בעידן הסייבר

Open Accessibilty Menu